Vakantierooster

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Wij volgen de vakantieplanning zoals is voorgesteld door het Brabants Overleg Vakantieplanning (BOV)

Vakantierooster schooljaar 2023-2024.
Eerste schooldag: 28/8
Herfstvakantie: 16/10 - 20/10
Kerstvakantie: 25/12 - 5/1 ( vr.mi. 22/12 vrij indien donderdagavond Kerstviering is)
Voorjaarsvakantie: 12/2 - 16/2
Pasen: 1/4
Meivakantie: 22/4 - 3/5
Hemelvaart: 9/5 - 10/5
Pinksteren: 20/5
Zomervakantie: 8/7 - 16/8

Studiedagen : kinderen vrij

25 augustus
2 november 
6 december
26 februari 
21 mei
12 juni 
5 juli