Stromenland


Elk kind een goede onderwijsplek. Een plek waar het kind dát onderwijs en díe zorg krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daar heeft elk kind recht op. Soms heeft een kind iets extra’s of anders nodig om goed tot leren te kunnen komen, en is hulp van een deskundige gewenst. Dan komt Samenwerkingsverband Stromenland in beeld. Samen met alle scholen in onze regio maken we afspraken hoe we ervoor zorgen dat elk kind een goede onderwijsplek krijgt. Liefst op een reguliere basisschool en dichtbij huis.

Als uw kind meer nodig heeft op school gaat de school eerst met u kijken wat er aan de hand is. De intern begeleider gaat met u in gesprek en kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor extra ondersteuning binnen de school en, als dat niet toereikend is, wat de vervolgstappen zijn. Is er meer aan de hand of heeft school niet de juiste kennis of begeleiding in huis, dan roept de school, natuurlijk altijd in overleg met ouders, de hulp en expertise van het samenwerkingsverband in. Bekijk de animatie en kijk welke ondersteuning mogelijk is of ga naar de website www.stromenland.nl