OV


De Klimop heeft een oudervereniging (OV) waar iedere ouder/verzorger die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is. De belangrijkste doelstellingen van de OV zijn:

  • de belangen van kinderen en ouders behartigen
  • de contacten tussen ouders en team bevorderen
  • meewerken van ouders op school bevorderen en vertegenwoordigen van ouders/verzorgers bij team/directie, medezeggenschapsraad en andere instanties (bijv. gemeente)
  • de ouderbijdrage beheren
  • mede organiseren van allerlei activiteiten op school.

Samenstelling OV

De OV bestaat uit een bestuur, waaruit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) wordt gekozen. Uit elke groep wordt één ouder gekozen als contactouder, die samen het bestuur van de oudervereniging vormen. Uit hun midden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De contactouders zijn een aanspreekpunt voor team en ouders. Omdat de contactouders álle ouders willen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat ze weten wat onder de ouders leeft. Contactouders zijn daarom vaker op school aanwezig. Er zijn vele activiteiten waarbij de OV helpt, ondersteunt of die volledig door hen georganiseerd worden. 

Samenstelling OV in schooljaar 2023-2024:

Voorzitter:​​​            Christijan Smits

Secretaris:        ​​​   vacant

Penningmeester: ​​Esther Verheijen

Leden:
- Linda Henst
- Heidi Dreessen
- Nicole Michiels
- Femke Bongers
- Marloes v Berlicum
- Femke v Gaal
- Susan Becker
- Susanne van Rosmalen 

Contributie

De OV vraagt aan de ouders een vrijwillige contributie van € 22,50 per leerling per schooljaar. De OV beheert deze gelden en legt aan de ouders/verzorgers tijdens de jaarvergadering verantwoording af over de besteding hiervan. Er zullen geen extra bijdragen meer worden gevraagd gedurende het schooljaar voor bijv. schoolreis en sinterklaasactiviteiten.

Ouderbijdrage

Alleen het kampgeld (groep 8) is niet inbegrepen. Naast de contributie van de OV vraagt de school daarom nog een vrijwillige bijdrage voor het schoolverlaterskamp van groep 8. De school is wettelijk verplicht aan de ouders van betreffende kinderen te vragen om een overeenkomst te ondertekenen waarbij de ouders verklaren de ouderbijdrage te betalen. In het begin van het schooljaar wordt deze overeenkomst daarom voorgelegd aan de ouders van de kinderen van groep 8 (schoolverlaterskamp) waarin zij gevraagd worden of zij akkoord gaan met de betaling van deze gelden. Als u vragen heeft over de activiteiten van de OV, neem dan contact op met de contactouder uit de groep van uw kind.