Optimus scholen

OV


De Klimop heeft een oudervereniging (OV) waar iedere ouder/verzorger die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is. De belangrijkste doelstellingen van de OV zijn:

  • de belangen van kinderen en ouders behartigen
  • de contacten tussen ouders en team bevorderen
  • meewerken van ouders op school bevorderen en vertegenwoordigen van ouders/verzorgers bij team/directie, medezeggenschapsraad en andere instanties (bijv. gemeente)
  • de ouderbijdrage beheren
  • mede organiseren van allerlei activiteiten op school.

 

Samenstelling OV

De OV bestaat uit een bestuur, waaruit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) wordt gekozen. Uit elke groep wordt één ouder gekozen als contactouder, die samen het bestuur van de oudervereniging vormen. Uit hun midden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De contactouders zijn een aanspreekpunt voor team en ouders. Omdat de contactouders álle ouders willen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat ze weten wat onder de ouders leeft. Contactouders zijn daarom vaker op school aanwezig. Er zijn vele activiteiten waarbij de OV helpt, ondersteunt of die volledig door hen georganiseerd worden. 

Oudervereniging Taakverdeling schooljaar 2021-2022

Voorzitter : Valerie Aben, Christijan Smits.

Secretaris: Renate Selten (Vacature schooljaar 2022-2023).

Penningmeester: Esther Verheijen.

 

Verkeer: Linda Hengst, Gidi de Wit en Hilde Hendriks.

Decoratie: Heidi Dreessen.

Hoofdluis: Linda Hengst en Valerie Aben.

Dag van de leraar: Heidi Dreessen en Esther Verheijen.

Schoolontbijt: Nicole Michiels en Heidi Dreessen.

Sinterklaas: Renate Selten, Marjan van Tienen, Lonneke Segers en vacature.

Kerst: Nicole Michiels, Marloes van Berlicum en Ester Verheijen.

Carnaval: Femke van Gaal, Femke Vollenberg, Valerie Aben, Christijan Smits en Esther Verheijen.

Palmpasen: Christijan Smits, Valerie Aben en vacature.

Fotograaf: Heidi Dreessen en Nicole Michiels.

Koningsontbijt: Olga Daverveld, Tanja van den Bungelaar en vacature.

Sportdag: Marloes van Berlicum, Toine Willems, Mariska Gijsbertsen en Helmut Nabuurs.

Verjaardagenactie: Tanja van den Bungelaar, Femke van Gaal en vacature.

Schoolreis: Renate Selten, Tanja van den Bungelaar, Valerie Aben, Christijan Smits, Linda Hengst.

Schooluitje groep 1-2: Linda Hengst en vacature.

Schoolkamp: meester Erwin.

Bedankavond: Olga Daverveld.

Afsluitavond OV: Esther Verheijen.

Afscheid groep 8: Olga Daverveld.

Vossenjacht: Renate Selten, Femke van Gaal en Olga Daverveld.

 

Contributie

De OV vraagt aan de ouders een vrijwillige contributie van € 22,50 per leerling per schooljaar. De OV beheert deze gelden en legt aan de ouders/verzorgers tijdens de jaarvergadering verantwoording af over de besteding hiervan. Er zullen geen extra bijdragen meer worden gevraagd gedurende het schooljaar voor bijv. schoolreis en sinterklaasactiviteiten.

 

Ouderbijdrage

Alleen het kampgeld (groep 8) is niet inbegrepen. Naast de contributie van de OV vraagt de school daarom nog een vrijwillige bijdrage voor het schoolverlaterskamp van groep 8. De school is wettelijk verplicht aan de ouders van betreffende kinderen te vragen om een overeenkomst te ondertekenen waarbij de ouders verklaren de ouderbijdrage te betalen. In het begin van het schooljaar wordt deze overeenkomst daarom voorgelegd aan de ouders van de kinderen van groep 8 (schoolverlaterskamp) waarin zij gevraagd worden of zij akkoord gaan met de betaling van deze gelden. Als u vragen heeft over de activiteiten van de OV, neem dan contact op met de contactouder uit de groep van uw kind.