Fides


We werken met de werkwijze Fides; dat betekent ‘vertrouwen’. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. We gaan in gesprek met leerlingen en gebruiken hierbij symbolen. De Fides-methodiek wil via praktische en herkenbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van alledaagse symbolen zoals de sleutelbos, de rugzak, de domino en de ballon.