Kwaliteitsverbetering


Kwaliteitsverbetering door goede methoden en materialen

Als uw kind op De Klimop komt, krijgt het les met moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal kijken wij kritisch naar de kwaliteit en werkwijze van de methode. Er zijn kinderen die al moeilijker werk aankunnen en andere leerlingen die juist meer oefenstof nodig hebben. Voor alle kinderen moet er voldoende leerstof in de methode zitten. Onze ICT-middelen vervullen hierbij ook een belangrijke rol. We werken met de Taalmethode: Taal op Maat en een nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4. We hebben het lesrooster van de groepen afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen (onderwijstijd voor de verschillende vakken).

 

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel

Het werken met moderne methoden en materialen is één manier om kwaliteit na te streven. Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Het team van de Klimop investeert in scholing, ontwikkeling en materialen.De leerkrachten van De Klimop besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Daarvoor gebruiken we studiedagen en bij- en nascholingscursussen voor het gehele team en voor individuele leerkrachten. Door regelmatige overlegmomenten en klassenbezoeken leren we van en met elkaar. Daarnaast besteden we ook aandacht aan ontwikkelgesprekken. Onze school kan gebruik maken van de expertise die we hiermee opgebouwd hebben.