MR


Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen moet elk schoolbestuur een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Teamleden kiezen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Tevens is de MR medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt de MR mede de kwaliteit van het onderwijs. 

De MR op basisschool De Klimop bestaat uit de leerkrachten Nicole Nijs en Karin van Eeden. De oudergeleding uit Dennis Driessen en Linda de Kroon. Wij als ouders realiseren ons dat wellicht niet iedereen ons kent, vandaar deze korte introductie. Mochten er zaken zijn die jullie als ouder graag met de MR willen bespreken dan kun je Dennis of Linda daar altijd voor benaderen.

Mogen wij ons even voorstellen

Mijn naam is Linda de Wit – van Deursen. In augustus 2023 ben ik gestart als ouderlid van de MR. Ik heb twee dochtertjes waarvan de oudste in Unit 1 zit. Zelf ben ik leerkracht op een andere basisschool en ik denk dat ik deze kennis kan delen als MR lid. Ik vind het belangrijk dat er een grote ouderbetrokkenheid is en dat er een fijne sfeer hangt op de school. Als jullie ergens tegenaan lopen dan hoor ik dit graag, zodat ik dit tijdens een MR vergadering bespreekbaar kan maken.

Mijn naam is Linda Jacops - van Bommel en vanaf het schooljaar '23-'24 ben ik als ouder lid van de MR. Onze oudste, Mijs, zit in unit 1 op de Klimop en over een paar maanden zal ook onze middelste, June, gaan starten. Onze jongste, Joes, is nog lekker een paar jaar thuis voordat zijn basischoolavontuur zal beginnen. Als MR-lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan het wel en wee op school en ons samen sterk maken voor goed onderwijs binnen een fijn pedagogisch klimaat. Ik vind het belangrijk dat ouders en school vanuit het gezamenlijk belang om kinderen zich optimaal te laten ontplooien met elkaar samenwerken. Als er vragen, opmerkingen of ideeën zijn waarin de MR iets kan betekenen, dan horen wij deze graag.