BVL (Verkeer)


Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Ook onze school heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dat betekent dat wij ons actief inzetten om verkeersveiligheid structureel op te nemen in ons schoolbeleid. Wij hebben een werkgroep BVL. De werkgroep maakt jaarlijks een activiteitenplan, waarin verkeerseducatie en de verkeersveiligheid in de schoolomgeving  zijn opgenomen.

Verkeersdiploma

De leerlingen van groep 7-8 leggen eens in de twee jaar een verkeersproef af. Het theoretische gedeelte en het keuren van de fietsen vindt plaats op school. Het praktische gedeelte wordt afgenomen in Mill.

Te voet of op de fiets naar school

Een verkeersveilige schoolomgeving krijgen wij alleen in samenwerking met ouders en dorpsbewoners. Wij willen ouders vragen hun kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. De fietsen kunnen geparkeerd worden in de fietsstalling op onze speelplaats. Iedereen wordt verzocht om op de speelplaats te lopen met de fiets.

Vervoer tijdens uitstapjes

Wanneer de bovenbouw vanwege een uitstapje met de fiets gaat, besteden leerkrachten vooraf aandacht aan de fietsroute en de veiligheid. Leerlingen, leerkrachten en ouders die meefietsen dragen hesjes. Er is onder schooltijd altijd begeleiding. De hoeveelheid begeleiding wordt bepaald door de leerkracht, afgestemd op de leerlingen, de fietservaring van de leerlingen en de situatie. Leerkrachten beoordelen afhankelijk van hun groep en de afstand of ze kiezen voor fietsen of vervoer met auto’s. We streven hierbij naar een opbouw waarbij de leerlingen van groep 7-8 zoveel mogelijk fietsen. Dit draagt bij aan een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waarbij we opmerken dat ouders verantwoordelijk blijven voor de fietsvaardigheden van hun kind.