Iedereen is welkom

Een fijne plek om te spelen en te leren.

Worden wie je bent

Focus op persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerken

Door samen te werken ontstaan mooie dingen.

Unitonderwijs

Wij werken in units, met meerdere jarengroepen binnen een klas.

Welkom bij Basisschool De Klimop


Onze school in Wilbertoord is een vertrouwde omgeving waarin we samen werken aan zelfstandigheid. We werken in units, waarbij verschillende jaargroepen samen in een klas zitten, oud en jong leert van en met elkaar. We staan met z’n tweeën in de unit, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding.

We willen dat de kinderen van De Klimop veel leren: schoolvakken, over zichzelf, over elkaar en over de wereld. Het is belangrijk dat zij zich thuis voelen op school, zichzelf kunnen zijn, gezien worden en met plezier naar school gaan.

Ons team daagt de kinderen uit om te groeien en te leren, passend bij wie ze zijn en wat ze kunnen. Hierin hebben ouders belangrijke ondersteunende en stimulerende rol.

We nodigen u graag uit om eens kennis te komen maken.

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl