Leerlingenraad


We vinden het belangrijk dat de kinderen van onze school hun mening kunnen geven over bijvoorbeeld de speelplaats, invulling van feesten, regels en afspraken en andere ideeën. Daarom hebben we een leerlingenraad op onze school. Jaarlijks wordt er geloot welke leerlingen uit de groepen 4 - 5 - 6 - 7 - 8 in de leerlingenraad plaats mogen nemen.